Greystone betesdammsugare

www.greystoneeurope.eu 

Paddock Vac

Maxi Vac

Mocka hagarna med Greystone betesdammsugare!

* Renare och bättre resultat - lättare att hålla parasiter (mask) borta.

* Frigör och återskapar betesytor bättre.

* Ett nytt, roligare och mindre arbetsamt sätt att vårda betesmark och rasthagar.

 Vi är återförsäljare för Uppsala län.

Maila eller ring för mer information och visning.

info@vattsta.se

 070-522 96 88