Vattstan
 

Vattstan ligger en mil norr om Enköping i Torstuna socken drygt 2 km söder om Torstuna kyrka. Namnet kommer av ordet Wattstaden. Ett ställe där man vid långfärder kunde stanna till och låta hästarna dricka.